O firmie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grudzeń Las ...


Sand from the Syklina Tomaszowska region caught the attention of the late nineteenth century. During this period numerous scientific papers on the geology has been created .  Detailed...


  W naszej firmie funkcjonuje System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001. Jesteśmy producentem wyrobów gotowych dla:  •    przemysłu szklarskiego, •   ...


​Nadrzędnym celem kadry naszych specjalistów jest zaspokajanie zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych oczekiwań Klientów oraz zapewnieniu strumienia ciągle doskonalonych i aktua...


GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. działając w otulinie Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Ośrodka Hodowli Żubrów stawia sobie za cel jak najmniejsze ingerowanie w środowisko. Produkcja prowadzona jest bezodpadowo dzięki zap...