Druk zamówienia

 

Wyroby dolomitowe

w/g normy: ZN K,MD-1/2006

Asortyment Frakcja  [mm]
  0,2÷0,5
  0,5÷1,0
Kruszywo dolomitowe 1,0÷1,5
  1,5÷2,0
  2,0÷2,8

 

Assortment  
  PG 100
  Mączka dolomitowa PG 80
  PG 20
  PG 15

 

Zastosowanie: 

  • W przemyśle szklarskim;
  • Do chemii budowlanej;
  • Jako składnik mas porcelanowych, fajansowych i szkliw w przemyśle ceramicznym.