Druk zamówienia

 

Wyroby dolomitowe

w/g normy: ZN K,MD-1/2006

Asortyment Frakcja  [mm]
  1,0÷1,5
Kruszywo dolomitowe 2,0÷2,8
  pozost. do 2,5

 

Assortment  
  Mączka dolomitowa PG 100

 

Zastosowanie: 

  • W przemyśle szklarskim;
  • Do chemii budowlanej;
  • Jako składnik mas porcelanowych, fajansowych i szkliw w przemyśle ceramicznym.