Plan połączenia

O firmie

Sand from the Syklina Tomaszowska region caught the attention of the late nineteenth century. During this period numerous scientific papers on the geology has been created .  Detailed...


  W naszej firmie funkcjonuje System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001. Jesteśmy producentem wyrobów gotowych dla:  •    przemysłu szklarskiego, •   ...


​Nadrzędnym celem kadry naszych specjalistów jest zaspokajanie zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych oczekiwań Klientów oraz zapewnieniu strumienia ciągle doskonalonych i aktua...


GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. działając w otulinie Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Ośrodka Hodowli Żubrów stawia sobie za cel jak najmniejsze ingerowanie w środowisko. Produkcja prowadzona jest bezodpadowo dzięki zap...


​Piaskami z rejonu Synkliny Tomaszowskiej zaczęto interesować się pod koniec XIX wieku. Z tego okresu pochodzą liczne opracowania naukowe dotyczące budowy geologicznej.  Szczegółowe dokumentacje geologiczn...