Informacje

 

Przedsiębiorca uzyskał Pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.


O firmie

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jes...


Sand from the Syklina Tomaszowska region caught the attention of the late nineteenth century. During this period numerous scientific papers on the geology has been created .  Detailed...


  W naszej firmie funkcjonuje System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001. Jesteśmy producentem wyrobów gotowych dla:  •    przemysłu szklarskiego, •   ...


    ​Nadrzędnym celem kadry naszych specjalistów jest zaspokajanie zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowy...


GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. działając w otulinie Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Ośrodka Hodowli Żubrów stawia sobie za cel jak najmniejsze ingerowanie w środowisko. Produkcja prowadzona jest bezodpadowo dzięki zap...