Informacje

 

Przedsiębiorca uzyskał Pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.


Ochrona środowiska

GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. działając w otulinie Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Ośrodka Hodowli Żubrów stawia sobie za cel jak najmniejsze ingerowanie w środowisko.

Produkcja prowadzona jest bezodpadowo dzięki zapewnionemu zbytowi na wszystkie produkty hydroklasyfikacji. Woda używana w tym procesie jest w obiegu zamkniętym. Ujemne wpływy eksploatacji nie wykraczają poza wyrobisko i nie przenikają do środowiska.

Kilkadziesiąt hektarów przekształconych terenów zostanie zgodnie z zatwierdzonymi dokumentacjami i decyzjami zrekultywowane w kierunku wodno-leśnym.

Wyrobisko zmieni się w piękny zbiornik wody z zalesionymi zboczami mając w północnej części zalesione wzniesienie -zwałowisko. W końcowej fazie eksploatacji osadniki szlamu zostaną osuszone, zasypane i zalesione.

Obecnie osadniki wykorzystywane są jako zbiorniki wody zapewniające dodatkowo ostoje ptactwa wodnego.
Przyjęty system urabiania złoża spycharko-zrywarkami zapewnia stabilność uformowanych skarp i zboczy oraz wykluczył groźbę powstania szkód górniczych.

 

Polityka środowiskowa

 

Prośby o udostępnienie prosimy kierować na adres e-mail: handlowy@grudzenlas.pl