Informacje

 

Przedsiębiorca uzyskał Pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.


Polityka jakości

 

W naszej firmie funkcjonuje System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001.

Jesteśmy producentem wyrobów gotowych dla: 

•    przemysłu szklarskiego,
•    przemysłu odlewniczego, 
•    chemii budowlanej, 
•    ceramiki, 
•    stacji uzdatniania wody 
•    i innych gałęzi przemysłu. 

Nasze wyroby spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów oraz wymagania klienta. Gotowość spełnienia wymagań klienta jest dla nas gwarancją powodzenia i dalszego rozwoju Firmy. Osiągamy ją poprzez stałe doskonalenie, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, zwiększanie asortymentu oraz wdrażanie nowych technologii dających gwarancje otrzymania wyrobów o najwyższej jakości. 

Produkujemy, troszcząc się o środowisko naturalne, dbając aby praca była wykonywana w sposób bezpieczny.

ISO 9001 : 2015  ver.PL 

ISO 9001 : 2015  ver.EN 

ISO 14001 : 2015  ver.PL 

ISO 14001 : 2015  ver.EN