Informacje

 

Przedsiębiorca uzyskał Pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.


About us

Sand from the Syklina Tomaszowska region caught the attention of the late nineteenth century. During this period numerous scientific papers on the geology has been created . 

Detailed geological documentation has developed in the second half of the twentieth century. Silica sand in Grudzeń Las was already exploited in the 30s of the twentieth century. Initially were used in the foundry industry in the rough.

Demand heavy industry in the seventies of the twentieth century meant that the Materials Supply Enterprise Foundry in Tychy, launched in 1974, Silica Mine, "Grudzeń Las" based on the Austrian technology hydrorating.