Informacje

 

Przedsiębiorca uzyskał Pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.


Nasze początki

​Piaskami z rejonu Synkliny Tomaszowskiej zaczęto interesować się pod koniec XIX wieku. Z tego okresu pochodzą liczne opracowania naukowe dotyczące budowy geologicznej. 

Szczegółowe dokumentacje geologiczne opracowano w drugiej połowie XX wieku. Piaski kwarcowe w Grudzeniu Lesie eksploatowane były już w latach 30-tych XX wieku. Początkowo używane były w odlewnictwie w stanie surowym. 

Zapotrzebowanie przemysłu ciężkiego lat 70-tych XX wieku spowodowało, że Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych w Tychach uruchomiło w 1974 roku Kopalnię Piasku Kwarcowego „Grudzeń Las” w oparciu o austriacką technologię hydroklasyfikacji. 

Od 1 czerwca 1998 roku osiągnięto samodzielność rozpoczynając działalność jako spółka z o.o. Celem strategicznym działania spółki jest produkcja najwyższej jakości piasków formierskich i szklarskich kl. III i IV w oparciu o nowe urządzenia, nowoczesne maszyny i monitoring laboratorium fizyko- chemicznego. 

Uzupełnieniem jest produkcja żwirków filtracyjnych, kaolinu, piasku technicznego, mączki kwarcowej oraz kruszyw i mączek dolomitowych. 

Cel ten realizuje doświadczona i wykwalifikowana załoga, pracując w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. W 2005 roku weszliśmy do elitarnego grona przedsiębiorców posiadających System Zarządzania Jakością wg. DIN EN ISO 9001: 2000.